Month: February 2012

Dân oan Dương Nội quyết tâm tìm công lý

Người dân Dương Nội nói: Nếu phải chết thì chúng tôi thề sẽ chết tại đường Hùng Vương- Hà Nội chứ quyết không chết dưới gầu máy xúc của lũ cướp đất trên quê hương chúng tôi. Nay học gương anh Vươn, chúng tôi thề sẽ chết nhưng sẽ quyết lấy máu những kẻ đã cướp đất của chúng tôi! Xin thề! khatvongtuoitre.net https://i.ytimg.com/vi/aLkB1LjGKYw/hqdefault.jpg 2012-02-23 14:32:18 * TT Phúc nghẹo tức nổ đom đóm mắt vì bị bà con hải chỉ thẳng cáo chuyến đi Mỹ là chuyến đi "thất phúc" Nguồn: Fb Phạm Văn Thành...

Read More
  • 1
  • 2