Lại ‘nóng’ cưỡng chế đất- Thu hồi hơn 5000m2 đền bù 2,29 triệu đồng

Hơn 5000m2 đất canh tác của gia đình ông Ngọc chỉ được đền bù 2,2 triệu đồng. (ảnh: Dothi.net) https://i.ytimg.com/vi/8qQURSglFDk/hqdefault.jpg 2012-03-18 15:42:36 * TT Phúc nghẹo tức nổ đom đóm mắt vì bị bà con hải chỉ thẳng cáo chuyến đi Mỹ là chuyến đi "thất phúc" Nguồn: Fb Phạm Văn Thành...

Read More