Video – Bà con giáo dân cầu nguyện cho 4 thanh niên công giáo bên ngoài tòa án

Bên ngoài phiên tòa xét xử 4 thanh niên công giáo https://i.ytimg.com/vi/aT6Tejf_4xI/hqdefault.jpg 2012-05-24 04:16:04 * TT Phúc nghẹo tức nổ đom đóm mắt vì bị bà con hải chỉ thẳng cáo chuyến đi Mỹ là chuyến đi "thất phúc" Nguồn: Fb Phạm Văn Thành...

Read More