Month: May 2017

Nóng: Người Việt ở Mỹ biểu tình phản đối Nguyễn Xuân Phúc đi Mỹ ăn xin – Phần 2

Nóng: Người Việt ở Mỹ biểu tình White House, phản đối Nguyễn Xuân Phúc đi Mỹ ăn mày. https://i.ytimg.com/vi/FtbztJAcT5Q/hqdefault.jpg 2017-05-31 21:39:10 vấn đề Tv TT Phúc nghẹo tức nổ đom đóm mắt vì bị bà con hải chỉ thẳng cáo chuyến đi Mỹ là chuyến đi "thất phúc" Nguồn: Fb Phạm Văn Thành...

Read More

Nóng: Người Việt ở Mỹ biểu tình phản đối Nguyễn Xuân Phúc đi Mỹ ăn xin

Nóng: Người Việt ở Mỹ biểu tình White House, phản đối Nguyễn Xuân Phúc đi Mỹ ăn mày. https://i.ytimg.com/vi/vTNXiNfMqFU/hqdefault.jpg 2017-05-31 20:33:33 vấn đề Tv TT Phúc nghẹo tức nổ đom đóm mắt vì bị bà con hải chỉ thẳng cáo chuyến đi Mỹ là chuyến đi "thất phúc" Nguồn: Fb Phạm Văn Thành...

Read More

Nguyễn Xuân Phúc đi Mỹ, Trần Đại Quang phản đòn tung hàng loạt bí mật rùng rợn

Kẻ phản bội Nguyễn Xuân Phúc được hứa chức thủ tướng, đã ôm những tài liệu trong văn phòng chính phủ dâng cho Trọng, Sang. Giúp cho Trọng, Sang có… https://i.ytimg.com/vi/tdL2JU57W_o/hqdefault.jpg 2017-05-31 09:44:33 vấn đề Tv TT Phúc nghẹo tức nổ đom đóm mắt vì bị bà con hải chỉ thẳng cáo chuyến đi Mỹ là chuyến đi "thất phúc" Nguồn: Fb Phạm Văn Thành...

Read More

Tức giận vì bị CSVN lừa, Donal Trump tuyên bố: sẽ không quan tâm đến nhân quyền Việt Nam nữa [VdTv]

Tức giận vì bị CSVN lừa, Donal Trump tuyên bố: sẽ không quan tâm đến nhân quyền Việt Nam nữa Nguồn: VOA https://i.ytimg.com/vi/Yy7xoDu_z64/hqdefault.jpg 2017-05-31 07:38:07 * TT Phúc nghẹo tức nổ đom đóm mắt vì bị bà con hải chỉ thẳng cáo chuyến đi Mỹ là chuyến đi "thất phúc" Nguồn: Fb Phạm Văn Thành...

Read More

Lm Nguyễn Đình Thục tố cáo chính quyền Nghệ An nửa đêm cho công an và côn đồ bao vây đánh đập mình

Đêm ngày 30/5/2017, Lm Nguyễn Đình Thục sau khi dâng lễ ở giáo họ Văn Thai, thì rất nhiều người đánh kẻng và kéo đến bao vây mình, không cho trở về… https://i.ytimg.com/vi/tpNauwnbgU4/hqdefault.jpg 2017-05-31 04:57:43 Vấn đề TT Phúc nghẹo tức nổ đom đóm mắt vì bị bà con hải chỉ thẳng cáo chuyến đi Mỹ là chuyến đi "thất phúc" Nguồn: Fb Phạm Văn Thành...

Read More