Category: Recent Video

Viet Vocie: VOA ngày 18/7►Cựu Trung tướng Võ Văn Liêm lăng mạ cảnh sát trong lúc bị bắt vì phạm luật giao thông

VOA ngày 18/7►Cựu Trung tướng Võ Văn Liêm lăng mạ cảnh sát trong lúc bị bắt vì phạm luật giao thông ► Trực tiếp Bản tin thời sự Đài phát thanh RFA, RFI, VOA, Radio ĐLSN, Vietlive, OVM4TV… – Bấm Like, share và để lại Comment nhé bạn. ►Đăng ký kênh để theo dõi: https://goo.gl/AIS17Y ☀VOA hàng ngày: https://goo.gl/dpp3MO ☀RFA hàng ngày: https://goo.gl/PL6ReB ☀RFI hàng ngày: https://goo.gl/Ehk3am ☀Radio DLNS: https://goo.gl/taqkJv source...

Read More

Viet Vocie: DLSN ngay 16/7►Ông Võ Văn Thưởng tuyên bố sẽ gặp những cá nhân bất mãn với chính sách của ĐCS

DLSN ngay 16/7►Ông Võ Văn Thưởng tuyên bố sẽ gặp những cá nhân bất mãn với chính sách ĐCS ► Trực tiếp Bản tin thời sự Đài phát thanh RFA, RFI, VOA, Radio ĐLSN, Vietlive, OVM4TV… – Bấm Like, share và để lại Comment nhé bạn. ►Đăng ký kênh để theo dõi: https://goo.gl/AIS17Y ☀VOA hàng ngày: https://goo.gl/dpp3MO ☀RFA hàng ngày: https://goo.gl/PL6ReB ☀RFI hàng ngày: https://goo.gl/Ehk3am ☀Radio DLNS: https://goo.gl/taqkJv source...

Read More

Viet Vocie: RFA sáng ngày 16/7►Ông Võ Văn Thưởng tuyên bố sẽ gặp nhũng cá nhân bất mãn với chính sách của ĐCS

RFA sáng ngày 16/7►Ông Võ Văn Thưởng tuyên bố sẽ gặp nhũng cá nhân bất mãn với chính sách của ĐCS ► Trực tiếp Bản tin thời sự Đài phát thanh RFA, RFI, VOA, Radio ĐLSN, Vietlive, OVM4TV… – Bấm Like, share và để lại Comment nhé bạn. ►Đăng ký kênh để theo dõi: https://goo.gl/AIS17Y ☀VOA hàng ngày: https://goo.gl/dpp3MO ☀RFA hàng ngày: https://goo.gl/PL6ReB ☀RFI hàng ngày: https://goo.gl/Ehk3am ☀Radio DLNS: https://goo.gl/taqkJv source...

Read More

Viet Vocie: DLSN ngày 19/7►ý kiên của nhà thơ Pham Tín An Ninh tinh thần đấu tranh kiên cường của mẹ Nấm

DLSN ngày 19/7►ý kiên của nhà thơ Pham Tín An Ninh tinh thần đấu tranh kiên cường của mẹ Nấm ản tin thời sự Đài phát thanh RFA, RFI, VOA, Radio ĐLSN, Vietlive, OVM4TV… – Bấm Like, share và để lại Comment nhé bạn. ►Đăng ký kênh để theo dõi: https://goo.gl/AIS17Y ☀VOA hàng ngày: https://goo.gl/dpp3MO ☀RFA hàng ngày: https://goo.gl/PL6ReB ☀RFI hàng ngày: https://goo.gl/Ehk3am ☀Radio DLNS: https://goo.gl/taqkJv source...

Read More

Viet Vocie: VOA sáng ngày 13/7►Thêm một nhà đấu tranh nhân quyền nữa bị CS bắt

VOA sáng ngày 13/7►Thêm một nhà đấu tranh nhân quyền nữa bị bắt ► Trực tiếp Bản tin thời sự Đài phát thanh RFA, RFI, VOA, Radio ĐLSN, Vietlive, OVM4TV… – Bấm Like, share và để lại Comment nhé bạn. ►Đăng ký kênh để theo dõi: https://goo.gl/AIS17Y ☀VOA hàng ngày: https://goo.gl/dpp3MO ☀RFA hàng ngày: https://goo.gl/PL6ReB ☀RFI hàng ngày: https://goo.gl/Ehk3am ☀Radio DLNS: https://goo.gl/taqkJv source...

Read More